Amhøj heste

Flot certifikat fra Randers Kommune

Local suppply of social responsibility
Sådan!!  – vi har i dag fået et flot certifikat tildelt som en anerkendelse af virksomhedens samlede indsats og bidrag til at skabe et rummeligt arbejdsmarked i Randers Kommune – og mange tak!!