Kenneth passer kalvene fra de er helt små, og jerseykalve er en meget nysgerrig og kontaktsøgende race, og er derfor lidt sjove at arbejde med. Kalvekød fra jerseykalve har en virkelig god kvalitet, og er meget delikat. Vi håber, at forbrugerne får øjnene op for den gode smag, og det rigtige i af opfede kalvene frem for at aflive dem ved fødslen. Vi mener at, økologisk kød fra en glad kalv, der har haft et godt liv, smager bedre.

Tyrekalvene er på græs hver dag i sommerperioden, og uheldigvis fik nogle af de store tyrekalve løftet en låge af og løb ud af stalden. Heldigvis er det sådan at, jerseytyrekalve knytter sig til dem, der passer dem, så Kenneth skulle bare vise sig og kalde på kalvene, så fulgte de med ind i stalden igen.
Jerseytyrekalvene er utrolig søde som små med brune øjne og bløde muler, men når de får en vis størrelse er de tyre, som skal omgås med respekt.

Økologisk Planteavl

Jorden er dyrket økologisk siden 1999 med korn, ærter og kløvergræs til heste og kalve. Vi har en del naturarealer til Fussing sø, som dyrene afgræsser. Da mange arealer er sået med efterafgrøde, har vi mulighed for at lave vinterfolde til hestene på marker, der er rene for parasitter. Jerseykalvene er på stald om vinteren.

Bedriften har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljø og biodiversitet.

Vi producerer også hø til biogasanlæg i Foulum, og får dermed økologiske næringsstoffer retur til vores markbrug, og det giver os både landbrugsmæssige og miljømæssige fordele.

Som noget nyt har vi udvidet med økologiske jerseytyrekalve, som også skal have lov til at leve et værdigt liv. Mange jerseytyrekalve er blevet skudt med en boltpistol lige efter fødslen, fordi det ikke kan svare sig at fede dem op, kun omtrent hver femte jerseytyrekalv får lov til at leve. Det er ikke dyrevelfærd, og mejeriet Thise har sat et nyt koncept i gang, som skal ændre på det, da det er etisk forkert at aflive raske dyr. Vi er i samarbejde med Thise gået i gang med at opfede de tyrekalve, som før blev aflivet og kødet fra jerseykalvene skal afsættes gennem Thise og Ko.

Seges video om økologi på Amhøj